Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska rozšírili

Autor: automat Právě dnes <redakce@info-sumava.cz>, Téma: Aktuality z internetu, Zdroj: Právě dnes, Vydáno dne: 06.11.2017

Zápis do národných zoznamov je základnou podmienkou na zápis do svetového zoznamu UNESCO.   Celá zpráva ...