STARÁ ŠUMAVA: Pod tajemným závojem

Autor: automat Právě dnes <redakce@info-sumava.cz>, Téma: Aktuality z internetu, Zdroj: Právě dnes, Vydáno dne: 07.03.2018

Za zimních večerů, kdy za okny zuřila vánice a od hor hučel vichr zvaný bavorský, jehož hlas se mísil do předení kolovratu, rozprávěl stříbrovlasý děd o časech dávno zašlých, o válce a hladu, o uhlířích a smolařích, pálících tu kdysi milíře. Příběhy o divokém honu, o přízracích a čertu, který uměl tancovat i s kopytem na jedné noze, byly plny tak živých líčení, že se vystrašené ženy sesedaly blíž k sobě, přes záda pasáčků přecházel mráz a i čeledi, která už leccos slyšela, seděla přikovaná úděsem pevně na lavici a z každého kouta místnosti znějí vstříc staré pověsti a hrůzostrašné příběhy, které se derou z temného pavoučí zašlých časů…… Šumava je úchvatná a nevyrovná se jí v tajemnosti a hlubokosti jeho lesů a tůní žádné jiné horstvo v zemích Koruny české. Ale i zde žili lidé, lidé zbožní, kteří každý den upínali své zraky k Bohu a doufali, že se jim podaří přečkat další den, týdny, měsíce a roky jejich života v této horské pustině, v pravdě skoro klášterní. O tomto Hercynském lese už hovořil Pinius mladší, když popisoval divy, které v něm lidé nacházeli: ohromné propletené kořeny stromů, husté mlhy, hluboké lesy a bažiny… Drsný ráj, kde se odvážilo žít několik málo lidí… Od Václava II. zde žijí němečtí osadníci, kteří klučí lesy a prodírají se houštinami Šumavy. Pojmy jako Lusen, Falkenstein, Rachel, Plöckenstein, Wittigstein (Vítkův Kámen) se jim stane synonymem odvážného, drsného a chudého životního údělu. Krajina Šumavy se však liší od jiné krajiny svou vlastní tajemností, kterou si generace usedlíků předávají jako prapodivné tajemství…Obyvatelé byli ve většině římští katolíci a často pracovali pod kopci v sousedním bavorském království, pokud práce na loukách a v lesích pánů v zemích Koruny české nebyla. „Nebylo hor zlověstnějších po celé věky než toto majestátné rozmezí české a bavorské země, pokryté nekonečnými lesy a zrádnými močály, po staletí nepřístupné a divě se tmící horstvo, jímž nepronikl jediný splavný tok a jehož divočinu křižovalo sotva několik uzo   Celá zpráva ...