RADNICE INFORMUJE: Sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 20. května

Autor: automat Právě dnes <redakce@info-sumava.cz>, Téma: Aktuality z internetu, Zdroj: Právě dnes, Vydáno dne: 16.05.2019

POZVÁNKA v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 20.05.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk. Program Zahájení, volba volební a návrhové komise Kontrola usnesení Majetkoprávní záležitosti Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 14/08/2019 Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) v k. ú. Boubská – zveřejněný záměr č. 15/08/2019 Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk Návrh Dohody o narovnání se společností VAVI s. r. o. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk Přehled pohledávek města Vimperk Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk Návrh rozpočtových opatření Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018 Návrhy na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality jednotlivých škol Zřízení osadního výboru místní části Boubská Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk Různé Diskuse Závěr Ing. Jaroslava Martanová, starostka Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.   Celá zpráva ...