(Celkem 88083 článků): « 1  ... 10  11  12   (str 13)  14  15  16  ... 5873  »

RADNICE INFORMUJE: Šestadvacáté zasedání zastupitelstva města se koná v pondělí 13.listopadu

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

POZVÁNKA v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk dvacáté šesté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 13.11.2017 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Program Zahájení, volba volební a návrhové komise Kontrola usnesení Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské hromadné dopravy ve Vimperku Návrh rozpočtových opatření Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk Přehled pohledávek města Vimperk Investiční akce města Vimperk – návrhy úvěrových smluv Majetkoprávní záležitosti Prodej části pozemku KN č. 2522/65 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů Prodej části pozemku KN č. 2522/68 a KN č. 2522/99 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů Prodej částí pozemku KN č. 2522/65, KN č. 2522/45 včetně budovy bez čp./če. – bývalá kotelna v areálu U Sloupů Prodej částí pozemku KN č. 2522/64 v k. ú. Vimperk – zveřejnění záměru prodeje Žádost o odkoupení pozemků KN č. 2522/61 a KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk v areálu U Sloupů Prodej pozemku KN č. 1197/15 v k. ú. Vimperk – nabídka I. Pintera Prodej pozemku KN č. 1830/145 v k. ú. Vimperk – nabídka J. Lazny Žádost o odkoupení domu čp. 150 v ul. Pasovská ve Vimperku Žaloba na město Vimperk podaná manželi Matouškovými Předložení studie “Vimperk – areál nemocnice (Koncepční řešení generelu nemocnice Vimperk)” Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou rodinných domů v osadě Cejsice Žádost o zrušení exekučního příkazu na uhrazení dluhu za komunální odpad Různé Diskuse Závěr Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


ZASEDALA RADA MĚSTA: Neprodloužila nájem bytu, schválila dodatky smluv a přidělila finanční dotaci

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 6. listopadu kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 1135 Rada města rozhodla nevyhovět žádosti, o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku a vyzývá nájemkyni k vyklizení a předání bytu nejpozději do 15.01.2018. Pokud nedojde do uvedeného termínu k vyklizení a předání bytu městu Vimperk, bude město Vimperk řešit vyklizení bytu soudní cestou. Usnesení č. 1140 Rada města souhlasí s předloženými úpravami v prostorech č. 307 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, které má ve výpůjčce TJ Šumavan Vimperk z. s., 1. máje 321/25 Vimperk, které jsou nutné v prostorech zajistit pro účely sportovního oddílu boxu, a to výhradně na náklady vypůjčitele. Usnesení č. 1141 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové práce“ mezi městem Vimperk a obchodí firmou GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530 Písek dle předloženého návrhu. Usnesení č. 1143 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.08.2017 se stavební firmou GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 na provedení díla „Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku“ dle předloženého návrhu. Usnesení č. 1145 Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 09.06.2017, jejímž předmětem je „Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektová dokumentace“, mezi městem Vimperk a Ing. Jaromírem Raisem, Husova tř. 457/104 České Budějovice dle předloženého návrhu. Usnesení č. 1148 Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000 Kč Silvii Chalupné –ředitelce závodu, na nákup pamětních medailí pro každého závodníka za účast na Memoriálu Jarky Landové – závod ve sportovní gymnastice, který se uskuteční 25.11.2017 ve Vimperku. Rada města požaduje předložení vyúčtování nejpozději do 20.12.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


STARÁ ŠUMAVA: Jako poslední šumavský medvěd bývá uváděn zástřel medvědice u Jeleních vrchů

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Na pomezí tří zemí rozkládá se Šumava. Neudeřila dosud sekera divočinou, věčným hvozdem se lidská stopa ještě nevine. Rys ještě, medvěd bytují tu spolu, možná i drak spí kdesi v temné slati, chrlící zkázu. Seber odvahu jen, neboj se draků ani medvědů – a pojď! V Čechách se medvědi nejdéle vyskytovali na Šumavě. Jako poslední šumavský medvěd bývá uváděn zástřel medvědice v okolí osady Jelení vrchy (dnes Jelení), ke kterému došlo 4. 11. 1856. O výskytu šumavských medvědů existují zmínky i v dalších desetiletích, ale tyto údaje nejsou nezpochybnitelně doloženy. Jinde v Čechách byli medvědi vyhubeni mnohem dříve, většinou už v průběhu 17. a 18. století. Nebyla to jen lovecká vášeň a kožešina, která pytláky sváděla, ale též zvěřina, z níž zejména uzené tlapy byly považovány za prvotřídní lahůdku, sádlo bylo vyhledávané na léčení revmatických bolestí a žlučí se léčily žaludeční neduhy. Ještě koncem 17. století se medvědí maso prodávalo v masných krámech všech větších měst. V „Kulturním obraze českých měst“ se lze dočíst, že se prodávalo i v Plzni. Roku 1572 byli tu jistí řezníci obžalováni Jiřím Brtníkem, že „z masa medvědího, kteréž v krámích masných koupil, z některého ošklivení v nemoc upadl a Staňka šafáře manželka že z téhož masa medvědího umřela“. Soud však žalobu zamítl s odůvodněním, že „z většího počtu svědků netoliko sousedů zdejších, někdy k svatebnímu veselí pozvaných, a jiných lidí cizích se to nachází, že sou téhož masa medvědího za pokrm užívali bez ublížení zdraví svého“. Spor však nebyl ukončen a nejvyšší tehdejší instituce, císař Maxmilián rozhodl, že „ti z mistrů, kteří jsou i takové maso medvědí prodávali, všichni za tři dni vězením ztrestáni býti mají podle práva“. Ze střední Šumavy vyhnal medvědy z prostoru lesů bývalého prášilského panství a stodůlské rychty ruch, který tu nastal po zřízení Schwarzenberského plavebního kanálu po roce 1800. V prášilských panských lesích i v lesích města Kašperských Hor se začalo v nebývalé míře těžit a obrovské těžby   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Školáci chtějí splnit sen nemocnému kamarádovi

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Křemže - Žáci třídy 5.B křemežské základní školy se rozhodli, že splní sen třináctiletému Sebastianovi, který se léčí z nádorového onemocnění v hlavě. Sebastian rád hledá staré kovové předměty, například mince nebo nábojnice, a tak mu páťáci chtějí koupit detektor kovu, který stojí 15 tisíc korun.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Horská Kvilda prověří zručnost a kreativitu

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda pořádá v pondělí 13. listopadu od 17 do 19 hodin tvořivou dílnu, kde si každý z příchozích může prověřit svoji zručnost a kreativitu.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Dopravní nehoda na silnici 22 u obce Klatovy - Dnes v 12:00

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Od 12.11.2017 12:00 do 14:05; na silnici 22 u obce Klatovy; nehoda; havárie OA se zraněním, na místo policie a ZZS, ...   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


10 filmov v ktorých mali herci spolu reálny sex. Síce len pred kamerou, avšak tieto scény sú maximálne autentické

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Nie pre každého je pohlavný styk niečo, čo patrí do spálne. Určite sa nájdu rôzni "fajnšmekri", ktorí nemajú problém s lokalitou. No súkromie je ďalšia vec a v prípade týchto hercov bolo narušené. Príspevok 10 filmov v ktorých mali herci spolu reálny sex. Síce len pred kamerou, avšak tieto scény sú maximálne autentické zobrazený najskôr interez.sk .   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


NIKDY SE NEOKOUKÁ: Český film Drahé tety a já natáčený ve Vlachově Březí. Dnes opět uvidíte v televizi

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Šumavsko má mnoho známých míst, kde se točilo a filmovalo … Kvilda, Hoštice u Volyně, Předslavice, Malenice …Vlachovo Březí. A právě historickou podobu Vlachova Březí si můžete připomenout ve snímku Drahé tety a já (a je tam i trocha z Českých Budějovic). PRO ŠUMAVSKO Následující text vznikl před vysílám filmu na TV Prima, ale je stále aktuální: Na Primě uvidíte v úterý další český roztomile vtipný film. Možná to bude tím, že ve filmu Drahé tety a já uvidíte komediální čtveřici jak víno. Roztomilou dvojku Nataši Gollové a Evy Svobodové jako popletených tet, stejně jako Ivu Janžurovou a Jiřího Hrzána! Do poklidného života dvou tet, Fany a Andělky, zasáhne nečekaná událost. Dosud žili na okraji malebného městečka v malé vilce a všichni je považují za mírně popletené. Jednou se vypravily do spořitelny uložit si peníze a dát pokladní švestky, ale také ještě koupit topnou naftu. Úkoly si rozdělí a tak se stane, že Fany je očitou svědkyní loupežného přepadení místní spořitelny. Obě se rozhodnou pachatele na vlastní pěst vypátrat, ale všechny indicie je vedou k ženichovi jejich neteře Hermínky. Číšník Michal je z vinárny, ve které pracuje, současnými šlágry tak prosycen, že se často – k Hermínčině nelibosti – vyjadřuje písněmi. Přestože se díky horlivým tetám ocitne v nemilém podezření, prozpívá se až ke šťastnému rozuzlení celé záhady… Za všechno prostě může jeden pomatený ženich a pes! To všechno uvidíte na Primě v úterý ve 20.15! A teď se pojďte dozvědět všechno, co o filmu nevíte: Po tomto snímku Nataša Gollová natočila ještě dvě desítky filmů, tato role však byla jistojistě ze všech nejvýraznější. Nejlepší kamarádky z Gollové a Svobodové Dvojice tvořená prvorepublikovou hvězdou Natašou Gollovou a Evou Svobodovou se ještě před natáčením vůbec neznala. Když se však dámy v úctyhodném věku poznaly, padly si neuvěřitelně do oka a po natáčení spolu chodili ještě na víno. Iva Janžurová se snažila s Gollovou spřátelit, ale marně Iva Janžurová se nechala slyšet, že se na spolu   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Legionářské muzeum na kolejích míří na Šumavu

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích se opět vydal na cestu po Čechách. V listopadu a v prosinci navštíví čtyři šumavská města. Expozice, která je složená ze 13 historických vagonů, zamíří do Prachatic, Českého Krumlova, Vimperka a Sušice. Projekt Československé obce legionářské připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se skládá ze 13 zrekonstruovaných vozů, jakými se desetitisíce československých vojáků přepravovaly napříč Ruskem po transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Do Plzeňského kraje legiovlak zamíří na přelomu listopadu a prosince, do Sušice dorazí 28. listopadu a pobude tady do 3. prosince. Nejen pro školní skupiny jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat prostřednictvím formuláře na níže uvedených stránkách československých legií. Každý může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka vagonu, který je označený jako plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Dosud se takto podařilo identifikovat na tři tisíce legionářů.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Prstýnek z barevného drátku z knihovny

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Klatovy pořádá knihovnické tvoření. Tentokrát si zájemci vyrobí spolu s Natálií Vítovcovou netradiční módní doplněk – PRSTÝNEK z barevného drátku. Koná se v pondělí 13. listopadu od 14.30 do 17 hodin.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Skiareál Lipno chystá řadu novinek pro lyžaře

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Lipno nad Vltavou - Další atrakce přibudou o letošní zimní sezoně ve Skiareálu Lipno. O lyžaře se bude nově starat také Skipatrola.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Než vyrazíte na výlet ...

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Turistická sezona byla pro krajské hrady Vysočiny úspěšná

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Poslední říjnový víkend byla ukončena letošní turistická sezona na hradech Kámen a Roštejn. Tyto dva hrady jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale spravují je krajská muzea. „Bezprostředně po uzavření těchto objektů veřejnosti byla vyhodnocena letošní návštěvnost. U hradu Kámen se zvedla téměř o 600 osob, což znamená mírný nárůst, který pozorujeme již čtvrtým rokem. Kvůli probíhající rekonstrukci hradu Roštejn a s ní souvisejícímu zrušení prohlídkové trasy B zde došlo k očekávanému propadu v návštěvnosti. Příchozí neodradila mnohá omezení a tento hrad se i přes pokles počtu návštěvníků opět zařadil mezi hojně navštěvované objekty. Velké poděkování patří paní kastelánce a ostatním muzejním pracovníkům, kteří si mnohdy sáhli až na dno svých sil, ale přesto se jim podařilo udržet provoz i během všech stavebních prací,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Hrad Roštejn V loňském roce zaznamenal hrad Roštejn historicky druhou nejvyšší návštěvnost expozic a výstav. Tehdy si vstupenku na trasy A, B a věž zakoupilo 39 261 osob a celková návštěvnost v součtu s exteriéry a kulturními akcemi činila více než 50 tisíc návštěvníků. A to i přesto, že byl Roštejn krátce v měsíci srpnu uzavřen kvůli natáčení televizní pohádky Pravý rytíř, která se v televizi vysílala vloni na Štědrý den. Letošní návštěvnost je o více než 10 tisíc nižší a i přesto čítá více než 38 tisíc osob, a z toho 28 324 platících návštěvníků. „Jsme velmi potěšeni, že jsme dosáhli takovýchto výsledků, neboť letošní sezona byla hodně náročná. Hned s jejím začátkem byla na hradě započata realizace projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic, která je finančně podpořena z programu IROP. Museli jsme kompletně vyklidit trasu B a otevřena zůstala pouze věž a klasická hradní trasa A. Navíc v průběhu sezony došlo k omezení servisu pro návštěvníky v podobě nemožnosti parkovat v prostoru před hradem, omezeného volného pohybu po nádvoří a zvý   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Kovové pláště budov ze sendvičových panelů a tenkostěnných kazet – krátké porovnání a meze systémů

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

V souvislosti s požadavkem rychlé výstavby, vysoké a dlouhodobé užitné hodnoty stavby při relativně nízkých nákladech se ve stavebnictví velice často užívají pro objekty obchodní, průmyslové, skladové atd. systémy kovových zateplených plášťů budov. Nejčastěji užívanými systémy jsou jednak sendvičové panely a dále samonosné tzv. kazetové stěny. Oba systémy mají své základní charakteristiky a své výhody i nevýhody, které se pokusíme níže alespoň v krátkosti popsat. Další systémy opláštění budov z tenkostěnných profilů, tedy např. fasádní kazety velkoplošné, fasádní lamely či pláště z ACM desek (tzv. bondů) již představují v praxi sice možnou volbu vnějšího opláštění budovy, ale netvoří samy o sobě kompletní zateplený plášť budovy.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


45/2017

12. 11. 2017 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Českolipsko z dronu. Další projekty pro Ralsko. Největší sbírka drahokamů. Půta poslancem nebude. číst dál   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


(Celkem 88083 článků): « 1  ... 10  11  12   (str 13)  14  15  16  ... 5873  »