(Celkem 114946 článků): « 1  ... 4  5  6   (str 7)  8  9  10  ... 7664  »

FOTO, VIDEO: Karlovaráci vzpomněli na Samet

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Na tři stovky lidí se v neděli v podvečer sešlo u karlovarského kina Čas, aby si zde připomněly 30 let od Sametové revoluce.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Muž pěstoval v domě a na zahradě konopí

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Třebíč - Konopí pěstoval třiatřicetiletý muž v domě a na zahradě v obci na Moravskobudějovicku. Teď má problém.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila ceny za svoz odpadu, uzavřela smlouvy, přidělila dotaci aj.

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Rada města Vimperk na svých zasedáních 11. listopadu kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 997 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, tam označeného jako parcela katastru nemovitostí parc. č. 1458 – zahrada o výměře 502 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4440/2019 vypracovaným znalkyní Evou Petschovou dne 04.11.2019 jako cena v místě a čase obvyklá ve výši 32.630 Kč (65 Kč/m2). Tato cena je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění nemovitosti ve výši 500 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Nabízený pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii pod železniční tratí nad ulicí Žižkova a je v Územním plánu Vimperk zařazen do zastavěného území, stávající plochy rekreace – R. Usnesení č. 1005 Rada města rozhodla nepodávat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Prachaticích, č. j. 9C 144/2019-30 ze dne 30.09.2019 ve věci vyklizení bytu č. 22 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku V. a Z. Š., oba trvale bytem tamtéž. Usnesení č. 1007 Rada města souhlasí s cenami za svoz a odstraňování odpadu podobného komunálnímu na rok 2020 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, dle předloženého návrhu. Usnesení č. 1008 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Analýza cestovního ruchu města Vimperk“ se společnosti ONplan lab, s. r. o., se sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7, dle předloženého návrhu. Odměna za provedení předmětu díla je sjednána ve výši 97.000,00 Kč bez DPH. Usne   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Kdy vás poprvé změřil radar? Policisté u nás použivali i typ Mužík

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Už v šedesátých letech minulého století začali tuzemští dopravní policisté využívat elektronická zařízení pro měření rychlosti motorových vozidel. Jejich prakticky kompletní sbírku si můžou prohlédnout návštěvníci Muzea policie ČR v Praze.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Sprejer poničil fasádu

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Prachatice – Strážný – Majiteli rodinného domu způsobil škodu za nejméně 3 000 korun. (Hlasová schránka 974 236 116)   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Podal alkohol mladistvému

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Prachatice – Podezřelý se nyní z trestného činu bude zodpovídat u soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Počasí: Ochlazení v nedohlednu, i nadcházející dny přinesou až 15 °C

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Lounsko - Co bylo předpovězeno, se skutečně stalo. Letošní 17. listopad se nesl v duchu jarního počasí, někde více, někde méně. Oslavy 30 let od sametové revoluce byly nejsluníčkovější a nejteplejší ve Slezsku, konkrétně v sousedství Ostravy, kde obec Lučina u Frýdku-Místku naměřila 18,8 °C. V samotné Ostravě bylo nedělní denní maximum o jednu desetina stupně Celsia nižší, tak jako v Karviné. Pokud by Vás náhodou zajímalo, jaká je nejvyšší teplota, která kdy byla v České republice v měsíci listopadu naměřena, odpověď zní 24,0 °C (Klatovy, 1. 11. 1928). Rovněž vyšlo to, že západ Česka byl (o dost) chladnější než východ. Z pohledu Lounska to zase tolik markantní rozdíl nebyl, neděle totiž nabídla až 13 °C, to znamená „jen“ o 6 °C méně než na Ostravsku. Ostatně pravdou je, že v rámci 17. listopadu bylo 13 °C a více naposledy zaznamenáno v roce 1990, takže přesně rok po samotné sametové revoluci, kdy se rtuť mosteckého teploměru zastavila na 14 °C. Podzim, alespoň ten meteorologický, stárne. Vždyť už za necelé dva týdny nás opustí a žezlo předá zimě. Jaký bude začátek zimy 2019/2020, to je ještě ve hvězdách. Jisté je přinejmenším to, že se ponese ve znamení rozsvěcování vánočních stromů apod. A jisté je i to, že v nadcházejících dnech nebude po zimě vidu ani slechu. ÚTERÝ 19. LISTOPADU Druhý den pracovního týdne bude v režii nevýrazného tlakového pole, resp. oblasti vyššího tlaku vzduchu postrádající smysl života. Tím chtěl básník říci, že půjde o nanejvýše nevýraznou (bezvýznamnou) oblast vyššího tlaku vzduchu. Přestože se obyvatelé Lounska, stejně jako řada dalších Čechů, dočkají nějakého toho paprsku slunce, sluníčkářství v kurzu úplně nebude. Tím chtěl básník říci, že si oblohu přivlastní oblaka vysokého patra. Ta jsou sice průsvitná, nikoli ale průhledná. Tož tak. Nejvyšší odpolední teploty okolo 4 až 8 °C, na Ostravsku zase až okolo 15 °C. Dycky Ostravsko... STŘEDA 20. LISTOPADU Uprostřed pracovního týdne budeme svědky počátku dobývání tuzemského vzdušného prostor   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Počasí: Ochlazení v nedohlednu, i nadcházející dny přinesou až 15 °C

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Teplicko - Co bylo předpovězeno, se skutečně stalo. Letošní 17. listopad se nesl v duchu jarního počasí, někde více, někde méně. Oslavy 30 let od sametové revoluce byly nejsluníčkovější a nejteplejší ve Slezsku, konkrétně v sousedství Ostravy, kde obec Lučina u Frýdku-Místku naměřila 18,8 °C. V samotné Ostravě bylo nedělní denní maximum o jednu desetina stupně Celsia nižší, tak jako v Karviné. Pokud by Vás náhodou zajímalo, jaká je nejvyšší teplota, která kdy byla v České republice v měsíci listopadu naměřena, odpověď zní 24,0 °C (Klatovy, 1. 11. 1928). Rovněž vyšlo to, že západ Česka byl (o dost) chladnější než východ. Z pohledu Teplicka to zase tolik markantní rozdíl nebyl, neděle totiž nabídla až 13 °C, to znamená „jen“ o 6 °C méně než na Ostravsku. Ostatně pravdou je, že v rámci 17. listopadu bylo 13 °C a více naposledy zaznamenáno v roce 1990, takže přesně rok po samotné sametové revoluci, kdy se rtuť našeho teploměru zastavila na 14 °C. Podzim, alespoň ten meteorologický, stárne. Vždyť už za necelé dva týdny nás opustí a žezlo předá zimě. Jaký bude začátek zimy 2019/2020, to je ještě ve hvězdách. Jisté je přinejmenším to, že se ponese ve znamení rozsvěcování vánočních stromů apod. A jisté je i to, že v nadcházejících dnech nebude po zimě vidu ani slechu. ÚTERÝ 19. LISTOPADU Druhý den pracovního týdne bude v režii nevýrazného tlakového pole, resp. oblasti vyššího tlaku vzduchu postrádající smysl života. Tím chtěl básník říci, že půjde o nanejvýše nevýraznou (bezvýznamnou) oblast vyššího tlaku vzduchu. Přestože se obyvatelé Teplicka, stejně jako řada dalších Čechů, dočkají nějakého toho paprsku slunce, sluníčkářství v kurzu úplně nebude. Tím chtěl básník říci, že si oblohu přivlastní oblaka vysokého patra. Ta jsou sice průsvitná, nikoli ale průhledná. Tož tak. Nejvyšší odpolední teploty okolo 4 až 8 °C, na Ostravsku zase až okolo 15 °C. Dycky Ostravsko... STŘEDA 20. LISTOPADU Uprostřed pracovního týdne budeme svědky počátku dobývání tuzemského vzdušného prostoru   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Forenzní značení určilo majitele

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Speciální téměř neviditelné značení pomohlo městské policii k odevzdání jízdního elektrokola pravému majiteli vůbec poprvé.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


V Prachaticích mimořádně jednali zastupitelé. Koupě chaty na Libíně prošla!

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

PRACHATICE - Mimořádně svolané jednání prachatického zastupitelstva dnes přineslo zvrat. Přestože 25. října zastupitelé odmítli koupit turistickou chatu s restaurací na vrchu Libín, dnes se pro získání souboru staveb a pozemků zvedlo dvanáct rukou. Stačilo přitom jedenáct. Většina tedy byla o poznání větší než těsná. O svolání mimořádného zastupitelstva požádala zákonná třetina zastupitelů - konkrétně z volebních stran Pro Prachatice, Živé Prachatice, ODS a KDU-ČSL.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Počasí: Ochlazení v nedohlednu, i nadcházející dny přinesou až 15 °C

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Mostecko - Co bylo předpovězeno, se skutečně stalo. Letošní 17. listopad se nesl v duchu jarního počasí, někde více, někde méně. Oslavy 30 let od sametové revoluce byly nejsluníčkovější a nejteplejší ve Slezsku, konkrétně v sousedství Ostravy, kde obec Lučina u Frýdku-Místku naměřila 18,8 °C. V samotné Ostravě bylo nedělní denní maximum o jednu desetina stupně Celsia nižší, tak jako v Karviné. Pokud by Vás náhodou zajímalo, jaká je nejvyšší teplota, která kdy byla v České republice v měsíci listopadu naměřena, odpověď zní 24,0 °C (Klatovy, 1. 11. 1928). Rovněž vyšlo to, že západ Česka byl (o dost) chladnější než východ. Z pohledu Mostecka to zase tolik markantní rozdíl nebyl, neděle totiž nabídla až 13 °C, to znamená „jen“ o 6 °C méně než na Ostravsku. Ostatně pravdou je, že v rámci 17. listopadu bylo 13 °C a více naposledy zaznamenáno v roce 1990, takže přesně rok po samotné sametové revoluci, kdy se rtuť mosteckého teploměru zastavila na 14 °C. Podzim, alespoň ten meteorologický, stárne. Vždyť už za necelé dva týdny nás opustí a žezlo předá zimě. Jaký bude začátek zimy 2019/2020, to je ještě ve hvězdách. Jisté je přinejmenším to, že se ponese ve znamení rozsvěcování vánočních stromů apod. A jisté je i to, že v nadcházejících dnech nebude po zimě vidu ani slechu. ÚTERÝ 19. LISTOPADU Druhý den pracovního týdne bude v režii nevýrazného tlakového pole, resp. oblasti vyššího tlaku vzduchu postrádající smysl života. Tím chtěl básník říci, že půjde o nanejvýše nevýraznou (bezvýznamnou) oblast vyššího tlaku vzduchu. Přestože se obyvatelé Mostecka, stejně jako řada dalších Čechů, dočkají nějakého toho paprsku slunce, sluníčkářství v kurzu úplně nebude. Tím chtěl básník říci, že si oblohu přivlastní oblaka vysokého patra. Ta jsou sice průsvitná, nikoli ale průhledná. Tož tak. Nejvyšší odpolední teploty okolo 4 až 8 °C, na Ostravsku zase až okolo 15 °C. Dycky Ostravsko... STŘEDA 20. LISTOPADU Uprostřed pracovního týdne budeme svědky počátku dobývání tuzemského vzdušného pros   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Sedmnáctý listopad oslavil každý po svém. Ženu pod vlivem museli strážníci sbírat ze země

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Významné výročí si v neděli připomínali lidé ve všech koutech Česka. Tento speciální den oslavili různým způsobem. A opravdu originální způsob zvolila sedmapadesátiletá žena, která se právě v tento den rozvalila před českolipskou restaurací na sídlišti Špičák.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


V zimě se neudržuje. Magistrát ukázal, které ulice v Brně jsou letos bez údržby

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Brno /FOTOGALERIE/ - Letos v zimě by se řidiči měli vyhnout hned několika desítkám brněnských silnic, alespoň v některých jejich úsecích. Jejich seznam i soupis chodníků, které spravuje město a v zimě je neudržuje, zveřejnil brněnský magistrát.   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


Aleš Valenta: Vrcholový sport. Ano? Ne?

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Minulý týden hostilo městečko Sušice přednáškové odpoledne plné výjimečných osobností. Vše zahájil zlatý olympionik aktobatického lyžování ze Salt Lake City Aleš Valenta. Jeho téma bylo věnováno vrcholovému sportu. Ano či ne? Všechno začíná, když se narodíme. Pokud rodiče dělají atletiku, pravděpodobně bude jejich dítě dělat atletiku. Pokud hrají volejbal, bude jejich dítě směřováno k volejbalu, […] The post Aleš Valenta: Vrcholový sport. Ano? Ne? appeared first on VolleyCountry .   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


VIDEO: Snad nehraju Havla jenom kvůli podobě, věří Viktor Dvořák

19. 11. 2019 autor: automat Právě dnes, zdroj: zdroj: Právě dnes , téma: Aktuality z internetu

Poslední natáčecí den čeká tvůrce snímku Havel, ve kterém titulní roli ztvární čerstvý nositel divadelní ceny Thálie Viktor Dvořák. „Doufám, že Václava Havla nehraju jen proto, že jsem mu podobný,“ uvedl herec v rozhovoru pro iDNES.cz. Další články k tématu: Čestné divadelní ceny Thálie dostali Ladislav Mrkvička i Zdeněk Svěrák OBRAZEM: Havlovy narozeniny na place i ve filmu. Slavil i jeho představitel Horák točí Havla. Podívejte se na Aňu Geislerovou v roli Olgy Havlové Hospoda plná fízlů. Pavel Kříž a Jan Hrušínský byli na pivu U Fleků   Celá zpráva ...

komentářů, přidat komentář


(Celkem 114946 článků): « 1  ... 4  5  6   (str 7)  8  9  10  ... 7664  »