Schwarzenberský plavební kanál a ukázky plavení dříví - Jelení Vrchy.

Schwarzenberský plavební kanál - Jeleni Vrchy - horní portálSchwarzenberský plavební kanál byl v 18. století postaven, aby propojil povodí Vltavy s povodím Dunaje, o kterém se uvažovalo již od dob vlády Karla IV, a hlavně aby bylo možné dopravovat dříví z nekonečných lesů Šumavy do míst s hustým osídlením. Kanál byl napájen z 21 šumavských potoků a ústil jak do Vltavy, tak do Grosse Mühl, která se následně vlévá do Dunaje. Po těchto řekách se dále dříví dopravovalo za pomoci vorů a lodí do Prahy a Vídně. Jen pro zajímavost: od poražení stromu až na sklad dřeva do Vídně trvala dřevu cesta pouhých 8 dnů, což nyl na tu dobu nepředstavitelný výkon. Aby si dnešní člověk mohl udělat představu, jak taková dálková doprava dřeva po plavebním kanálu vypadala, pořádají pracovníci NP Šumava členové folklorního sdružení Libín-S Prachatice, ukázky plavení dřeva. Plavci při ukázkách na Jeleních Vrších jsou pracovníci Územního pracoviště Stožec Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava v rámci partnerství na projektu, u hraničního potoka Ježová / Iglbach pak plavci z rakouské obce Aigen, u státních hranic s Bavorskem jsou plavci především turisté.

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál - Jeleni Vrchy - FořtovnyKanál se původně nazýval Krumlovsko - Vídeňský, protože dopravoval dříví z Krumlovského panství do Vídně. Schwarzenberský plavební kanál protíná jižní část Šumavy a začíná na českoněmecké hranici, 3km jižně od Nového Údolí a končí v Rakousku, v místě, kde se řeka Mühl vlévá do Dunaje. Tato cesta měří bez pár metrů 90 km. Autorem projektu kanálu byl Josef Rosenauer (1735 - 1804), zaměstnanec vrchnostenské správy schwarzenberského panství se sídlem v Českém Krumlově. Kanál byl stavěn od roku 1789 ve dvou etapách. V roce 1791 byla uskutečněna první souvislá plavba na "starém kanále" - první části kanálu. Druhá část kanálu - "nový kanál", včetně 419 m dlouhého tunelu nad Jelením, byla postavena v letech 1821 - 1822. První plavba „novým kanálem" se uskutečnila v roce 1824. Na celém kanále bylo vybudováno celkem 87 mostů a můstků, 80 vodních propustí, 78 vodních příkopů a 22 stavidel. Pro zlepšení stavu vody byla vybudována pomocná jezírka a pro přiblížení dříví ke kanálu dále tři vodní smyky, Jelení smyk dlouhý 1,3 km, Jezerní smyk dlouhý 0,9 km, Koňský smyk dlouhý 1,4 km a 3,8 km dlouhý Hefenkriegský smyk, který u Želnavy spojil v roce 1887 koryto kanálu s řekou Vltavou. Do Vídně se přestalo dříví přepravovat v roce 1891. Po celé délce kanálu se plavilo dřevo naposledy v roce 1916. Menší část koryta kanálu byla používána ještě až do roku 1962, kdy kanál definitivně přestal sloužit svému původnímu účelu.

Schwarzenberský plavební kanál v okolí Jeleních Vrchů

Schwarzenberský plavební kanál - Jeleni Vrchy - dolní portálPřímo u parkoviště v obci je spodní portál a asi o půl kilometru dál v lese horní portál tunelu, který byl vybudován na novém kanálu. Tunel je čas od času otevřen i pro veřejnost, kanál zde lemuje chodníček a tak se nechá celý projít. Oba portály jsou zrekonstruované a nad kanálem jsou tři větrací a prosvětlovací otvory. Nový kanál byl v době naší návštěvy (9.6.2007) bez vody, což je pravděpodobně běžný stav po většinu roku. Starý kanál je napájen vodou z Jeleního smyku, který se spojuje s novým kanálem přímo před fořtovnou.


Ukázky plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu

Ukázka plavení dřívíUkázky plavení dřeva probíhají každý rok v období od května do září na různých místech kanálu. Ukázkám předchází plavební rozkaz, vydávaný před každým plavením. Probíhají několikrát měsíčně a v mnoha případech i s bohatým doprovodným programem, nebo jako součást jiné akce.
Na www.schva-kan.com najdete termíny ukázek plavení dřeva a dalších akcí na Schwarzenberském plavebním kanálu.


Expozice věnované Schwarzenberskému plavebnímu kanálu

Expozice Schwarzenberského plavebního kanálu - fořtovna Jelení Vrchy

Schwarzenberský plavební kanál - Jeleni Vrchy - expoziceV obci Jelení Vrchy stojí přímo u cesty lemující plavební kanál, stará fořtovna - č.p. 13. Před fořtovnou je soutok Jeleního smyku a nového kanálu, který zde navazuje na starý kanál. Pan Ing. Čestmír Hrbek, majitel fořtovny, dal k dispozici stodolu a obec Nová Pec zde zřídila expozici věnovanou plavebnímu kanálu. Pan Ing. Čestmír Hrbek nad plastickou mapou, která je hlavním exponátem, velmi poutavě vypráví o kanálu a životě kolem něj. Dozvíte se, že do dnes žije člověk, který jako malý kluk na kanále ještě pracoval. Ve fořtovně rovněž často pobýval při stavbě kanálu samotný Josef Rosenauer.
KANÁL EXPO, jak se tato expozice oficiálně nazývá, je otevřena v turistické sezóně každý den od 08:00 do 17:00 hodin a vstupné je dobrovolné.


Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Dalším místem na Šumavě, kde se dozvíte mnoho o Schwarzenberském plavebním kanále a o jeho staviteli Josefu Rosenauerovi je muzeum v jeho rodišti - ve Chvalšinách. I zde je plastická mapa plavebního kanálu. V muzeu najdete dokumenty, obrazy, fotografie a historické předměty, které dávají ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí. Vše je navíc doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě, takže si návštěvník může udělat ucelený obraz o činnosti a životě kolem Schwarzenberského plavebního kanálu.

Dostupnost kanálu

Kolem kanálu vede cesta vhodná jak pro pěší, cyklisty, ale i pro výlet s kočárkem či na invalidním vozíku. Díky mírnému klesání kanálu je cesta prakticky po rovině a s pěkným povrchem na některých jejích úsecích vhodná i pro inline. Příjezdových míst a výchozích bodů ke kanálu je díky jeho délce celá řada. Na Jelení Vrchy se dostanete ze silnice Volary - Lipno, kde odbočíte na Novou Pec a odtud 8 km po úzké asfaltové silnici, kde platí omezení rychlosti na 20 km/h (kterou ovšem nedodržují ani cyklisté a to ani v uniformě NP :-), se dostanete až ke kanálu na Jeleních Vrších.

Další zdroje informací o plavebním kanálu:

Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - termíny ukázek plavení
Plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu
Historie dopravy v regionu Český Krumlov
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

[Akt. známka: 1,95 / Počet hlasů: 20] 1 2 3 4 5

| Ze dne 10.06.2007 | Autor: Kuba | 32875 přečtení | 79 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek