Živé hraniční kameny na Kvildsku - cukerín z Nového Světa

OFS Bučina - zima 1923 (zdroj: Smrt v celním pásmu) Při těchto podobných obchůzkách finančníci z Bučiny nabyli důvodné podezření na výrobnu cukerínu v tomto kraji. Po usilovném pátrání a nočních pozorování po okolních vesnicích a osadách, v měsících září a říjen roku 1923, určili jako podezřelou obec Nový Svět. Nato následovalo důkladnější pozorování, kdy strážmistři Bohumil Šimůnek, Jaroslav Firman a Josef Vlk, lokalizovali přesnější místo výrobny. Za pomoci kolegů ze Žďáreckého oddělení provedli domovní prohlídku, kde nalezli dva stroje na výrobu cukerínu (propašovaných z Bavorska). Samotná kvalita cukerínu, byla mizivá, skládal se z jedlé sody, sádry a malého množství cukerínu. Dále bylo nalezeno několik bodáků a střeliva, kdy tyto nalezené důkazy byly předány četníkům z Nového Světa. Podle finačníků, bylo samotné pátrání velmi obtížné, kvůli protistátně smýšlejícímu obyvatelstvu v kraji, kdy se navíc poměrně velká část obyvatel zabývá podloudnictvím.

Pokrokové vládní nařízení

Dne 18. října roku 1923, bylo přijato vládní nařízení č. 201, měnící původní vládní nařízení č. 28, z roku 1920. Bylo to v ten samý měsíc, kdy finančníci byli na stopě výrobny cukerínu. Toto vládní nařízení mělo hlavní přínos ke vzniku zvláštních přídavků, např. hraniční přídavek (služba na státní hranici), byl podle odsloužených let 300 až 2000 Kč za rok. Přibyly přídavky na údržbu stejnokroje (380 Kč za rok), na údržbu řemení a výstroje, aj.

K začátku roku 1924, bylo u pohraniční finanční stráže, z dob monarchie 207 úředníků (vrchní inspektoři – 27, inspektoři – 71 a kontroloři – 199) a 499 podúředníků (naddozorci, dozorci). Po roce 1918 bylo nově přijato 907 poúředníků, z toho bylo nejvíce 27 letých, tedy 124 podúředníků. Tito zaměstnanci pohraniční finanční stráže sloužili na 241 odděleních, 61 inspektorátech a 5 – ti vrchních inspektorátech, dále se pohybovali na 1554,5 km hraniční čáry Čech.

Jinak když, už jsme u statistiky, tak bývají i čísla záporná, takže během let 1918 – 1926, bylo ve službě usmrceno 47 finančníků a 98 jich zemřelo následkem namáhavé služby při střežení státní hranice.

Další důležitý mezník ve vyměřování odměn, byl zákon č. 103 / 1926 Sb., tzv. „platový zákon“, rozdělující finančníky na čtyři služební třídy, podle toho daný platový výměr.

Zboží, celnice, clo = celní zákon

Roku 1927, přichází velký zvrat v celnictví, je zaveden celní zákon č. 114 / 1927 Sb., přijatý 14. července 1927 a účinný od 1. ledna 1928. Kde je také v § 12, definována finanční stráž jako: „...ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor, jehož kázeň jest přizpůsobena kázni vojenské a jenž jest určen k tomu, aby střežil celní hranici, vykonával celní dozor na přechod osob a přestup zboží na celní hranici a hraničních vodách, aby zabraňoval celním přestupkům a je objevoval, i aby konal pomocné služby u celních úřadů.“ Nejvyšším úřadem celní správy je ministerstvo financí, které vykonává nejvyšší dozor v celnictví, pod něj spadá vyšší úřad celní správy – okrskové celní správy. Jim jsou podřízeny celní úřady (tvořící první stupeň spojený s pohybem zboží, přes hranice, apod.) a finanční stráž s jejich obvodem. Celnice byla v provozu od 1. dubna do 30. září v době 7:00 – 19:00, s hodinovou polední přestávkou. V období 1. října až 31. března, byla provozní doba zkrácena, 8:00 – 18:00, ale pokud cestující osoba a pohraniční obyvatelé neměli žádné zboží k proclení, tak mohli přecházet celnící v jakoukoli hodinu.

[Akt. známka: 2,25 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5

| Ze dne 18.12.2010 | Autor: Petr Václavík | 8906 přečtení | 111 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek