Barokní kostel sv.Mikuláše v Novém Kníně skrývá románské detaily

Kostel svatého Mikuláše v Novém Kníně se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde tvoří jeho severní stranu. Je to jednolodní kostel s trojbokým presbytářem a věží nad západní části lodi. Původně románský kostel ze třetí čtvrtiny 12. století. Z románské stavby se zachovalo kvádříkové zdivo lodi, které je viditelné na severní straně lodi, na jižní stěně je odkryt románský portál a okno. Nynější vzhled kostela je převážně barokní. Klenba presbytáře a východních dvou třetin lodi je valená s výsečemi, nejzápadnější část lodi nad kruchtou je zaklenuta křížově, podkruchtí plackou. Sakristie je zaklenuta křížově a nad ní se nachází plochostropá oratoř. Půdorys kostela Kostel byl přestavován po požáru v roce 1524 a další obnova po třicetileté válce byl již v raně barokním duchu. Podle veduty F. B. Wernera z poloviny 18. století tehdy měla u kostela stát věž při severozápadním rohu lodi, avšak toto zobrazení nelze považovat za příliš věrné (například vůbec nezachycuje poměrně velkou kapli svatého Jana Nepomuckého, která stávala jižně od kostela v letech 1731 až 1890). Ve druhé polovině 18. století (datace 1774 nad západním vchodem) byla loď rozšířena o nejzápadnější část s kruchtou, která byla završena věží s barokní bání. V roce 1868 byla věž kostela poškozena vichřicí, báň byla poté snesena a nahrazena stanovou střechou završenou lucernou. Románské kvádříkové zdivo V září roku 1937 se uskutečnila rozsáhlá generální oprava kostela. Zcela nově bylo vybudováno vše nad hlavní římsou lodi včetně horní části věže, která byla do té doby z omítnutého hrázděného zdiva. Věž byla zakončena bání s lucernou, která je volnou replikou barokního stavu. Románské okénko Za II. světové války byl kostel postižen rekvizicí zvonů, rovněž byl zazděn výklenek s pamětní deskou připomínající Masarykovu památku. Po skončení války byla deska opět odkryta. Jeden ze zvonů se po válce podařilo nalézt a vrátit na věž. Západní průčelí kostela Vybavení kostela je převážně z poslední třetiny 18.století, na   Celá zpráva ...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Ze dne 08.03.2018 | Autor: automat Právě dnes | 53 přečtení | 0 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právě dnes