Zápis z jednání výboru Přeštice - 05.01.2019

Zápis z jednání výboru KCHND – 05. 01. 2019 – Přeštice Přítomni: Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová Správce webu: Ivan Smejkal Za výcvik: Radka Suchomelová (omluvila se Hana Dědičová) I. kontrola zápisu - Výstavy v roce 2019 – projednány změny – NV Klatovy – bude posuzovat Martina Kučerová, NV Mladou Boleslav – bude posuzovat Miroslav Václavík a MV Praha Karel Klobása. - Výcvikové kolegium – úkol trvá. Nutné zvolit vedoucího výcvikového kolegia a osobu, která bude informace o výcviku doplňovat na webové stránky. Hlavní výcvikovou akcí v roce 2019 bude Bendův memoriál, připravovat jej začne Radka Suchomelová. Ostatní akce budou eventuálně upřesněny na jednání výboru v březnu v Mladé Boleslavi. - Příručka KCHND – po diskuzi domluven její dotisk. Podklady se podaří od tiskárny získat B. Čelakovská a následně zašle I. Smejkalovi. Počet kusů 1000, cena za tisk cca 60 tisíc Kč, prodejní cena Kč 100,-. - EuDDC – B. Čelakovská nahlásila tyto změny – kontaktní adresa bude uvedena na předsedu klubu Miroslava Václavíka a seznam mezinárodních rozhodčích EuDDC doplněn o Karla Klobásu. - Poháry šampionům – informace uvedeny ve zpravodaji a na webových stránkách v souladu s usnesením výboru klubu. Pohár pro nejstarší dogu je zajištěn a i ostatní poháry objedná Pavel Hofírek. II. 50. klubová výstava - Ředitel výstavy pan Hofírek seznámil se jmenováním výstavního výboru. Ten bude pracovat ve složení: Milan Krinke, Jitka Krsová, Martina Cardová, Ivan Smejkal, Božena Čelakovská. - Na KV a II. KV budou rozeslány 2 přihlášky, vytištěn bude 1 katalog. - O spolupráci budou Pavlem Hofírkem požádány pí Denisa Kubíčková, Veronika Teplá a Andrea Těšínská, které se podílely na organizaci II. KV 2018 v Českých Budějovicích a připravily hodnotné ceny a občerstvení. Zároveň budou pozvány na jednání výboru klubu v březnu do Mladé Boleslavi. Pozvání zajistí Čelakovská - Zahraniční rozhodčí – Milan Krinke osloví 2 za   Celá zpráva ...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Ze dne 13.01.2019 | Autor: automat Právě dnes | 31 přečtení | 0 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právě dnes