ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala zakázku, neprodloužila nájem bytu, přidělila dotace aj.

Rada města Vimperk na svých zasedáních 9. září kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 795 Rada města rozhodla pověřit Městskou správu domů, s. r. o. Vimperk, aby ve spolupráci s odborem investic a údržby Městského úřadu Vimperk zpracovala řešení bezbariérového přístupu k pracovištím odborů MěÚ Vimperk, které sídlí na adrese Nad Stadiónem 199, Vimperk. Usnesení č. 796 Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi P. K., Vlkonice 87 – Vacov a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, jejímž předmětem je darování psa – fenky křížence středního vzrůstu dle předloženého návrhu. Usnesení č. 798 Rada města na základě posouzení a hodnocení došlých nabídek na dodavatele veřejné zakázky „Kvalitní úřad, spokojený občan – Strategický plán rozvoje města 2021 – 2029“ rozhodla přidělit zakázku účastníkovi ONplan lab, s. r. o., se sídlem Františka Křižíka 362/1, Praha 7, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Usnesení č. 806 Rada města rozhodla nevyhovět žádosti J. W. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 425 ve Vimperku z důvodu jeho špatné platební morálky a vyzývá jej k vyklizení a předání výše uvedeného bytu nejpozději do 31.10.2019. Usnesení č. 809 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o výměře 8,9 m2 v bloku AB ve 2. NP v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena ve výši 273,14 Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Usnesení č. 814 Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 4/1 – zahrada v k. ú. Výškovice u Vimperka souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním dřevěné demontovatelné stavby přístřešku nad venkovním sezením u hospůdky ve Výškovicích, na výše uvedeném pozemku města za předpokladu, že po dokončení této stavby bude pozemek města uklizen, tj. veškerý zbytkový materiál bude z pozemku odst   Celá zpráva ...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Ze dne 11.09.2019 | Autor: automat Právě dnes | 25 přečtení | 0 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právě dnes